CEWC-Cymru (Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd – Cymru) yw elusen genedlaethol amlycaf Cymru sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc ac athrawon ar faterion dinasyddiaeth fyd-eang.

Yn ogystal â threfnu rhaglen o ddigwyddiadau addysgol ar gyfer myfyrwyr, rydym yn darparu hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer athrawon ac yn arbenigo mewn annog cyfranogiad pobl ifanc ym mywyd yr ysgol a thu hwnt.

Mae’r adran hon yn cynnwys mwy o wybodaeth am y bobl sy’n gweithio i CEWC-Cymru, y mudiadau sy’n cefnogi ein gwaith, a’r modd yr ydym yn rhyngweithio gyda mudiadau addysgol eraill.

 

Welsh Centre for International AffairsCEWC-Cymru yw adain ysgolion
Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.