Annog cyfranogiad


Mae CEWC-Cymru wedi bod yn gweithio i ddatblygu cyfranogiad pobl ifanc yn eu hysgolion a’u cymunedau ers 2000.

Rydym wedi sefydlu rhaglenni gwaith ar gyfer pobl ifanc dan anfantais, cynghorau ysgol a gwersi ABCh. Yn ganolog i’r gwaith hwn mae agwedd sy’n seiliedig ar sgiliau: datblygu’r sgiliau i gyfranogi ochr yn ochr â gwybodaeth am ddemocratiaeth a llywodraethu. Mae’r adran hon o’r wefan yn cynnwys gwybodaeth gefndir am gyfranogiad pobl ifanc, ynghyd â gwybodaeth am hyfforddiant ac adnoddau CEWC-Cymru all eich helpu i gael pobl ifanc i gymryd mwy o ran yn y gwaith o wneud penderfyniadau democrataidd.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw rai o’r meysydd hyn, cysylltwch â ni.

School councils workshop