Elusen addysgol yw CEWC-Cymru sy’n helpu pobl ifanc i ddatblygu’n ddinasyddion gweithredol yng Nghymru ac yn y byd.

Rydym yn gweithio’n uniongyrchol gyda myfyrwyr yn ogystal â gydag athrawon, ymgynghorwyr a gweithwyr addysg proffesiynol eraill.

Mae’r safle hwn wedi’i anelu’n bennaf at athrawon. Os mai myfyriwr ydych chi, efallai yr hoffech fynd at ein hadran ar gyfer pobl ifanc.

Dinasyddiaeth Heddiw - aelodaeth ar-lein


I Bobl Ifanc - gwybodaeth a hwyl

     
Home

  

Beth sy'n newydd

»  Croeso i'n gwefan!
Os ydych chi'n newydd i CEWC-Cymru, ewch i'r adrannau ar Pwy ydyn ni ac Ein gwaith.

»  Digwyddiadau Gwanwyn 2008

»  Cwrs hyfforddi Lefel 1 ym maes Athroniaeth i Blant - 1 & 2 Mai 2008, Caerdydd

»  Helpwch ni i bennu dyfodol CEWC-Cymru